postheadericon Co powoduje utratę słuchu?

Według Międzynarodowego Biura Audiofonologii  uszkodzenia słuchu zmierzają w kierunku tego, by zostać uznanymi za choroby cywilizacyjne jak migreny czy depresje. Nasz tryb życia sprzyja upośledzeniom narządów słuchu i coraz więcej osób skarży się na takie problemy. Rozróżnia się następujące rodzaje uszkodzeń słuchu:

  • niedosłuch przewodzeniowy
  • niedosłuch odbiorczy
  • niedosłuch mieszany.

Każdy z nich może mieć różne nasilenie z całkowitą utratą słuchu włącznie, oraz różne nasilenie w każdym z przewodów słuchowych. Częste jest schorzenie polegające na utracie słuchu tylko w jednym uchu.

Klasyfikacja niedosłuchów jest w zależności oraz umiejscowienia się wady w odcinku przewodu słuchowego. Badania przesiewowe słuchu u dzieci i niemowląt potrafią określić czy słuch jest dobrze rozwinięty, czy istnieje ryzyko uszkodzenia lub całkowitej głuchoty.

W wielu wypadkach normalne jest pogorszenie się słuchu wraz z wiekiem i stwierdza się ono bardzo często u osób starszych, które pierwotnie nie miały żadnych problemów laryngologicznych.

Wielu laryngologów i naukowców z dziedziny laryngologii zastanawia się nad etiologią i leczeniem nagłej utraty słuchu, które z racji swojego charakteru często zaskakuje w najmniej oczekiwanym momencie i bez ostrzeżenia.  Częstą przyczyną są nieleczone i zaniedbywane przez lata choroby układu laryngologicznego, które w dalszej perspektywie mogą mieć fatalne skutki dla naszego słuchu.

Obecnie prowadzone są analizy nad zastosowaniem badania słuchu online w diagnozowaniu i leczeniu chorób związanych z układem laryngologicznym.

Klasyfikacja i ceny aparatów słuchowych uzależniona jest od ich budowy oraz zaawansowania technologii wykorzystywanej przy ich użyciu. Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje aparatów całkowicie wewnątrz kanałowy, wewnątrz kanałowy, wewnątrzuszny, zauszny oraz ze względu na rodzaj przesyłanego dźwięku analogowe i cyfrowe. Ceny wahają się od 1 500 złotych do 10000 złotych za najdroższy model. Na szczęście obecnie kupno aparatu z dofinansowaniem nie stanowi większego problemu.